FRISO VONDER
   

45+ Ontwikkeladvies

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is niet meer mogelijk hiervan gebruik te maken.

Wél is het mogelijk gebruik te maken van een loopbaan ontwikkeladvies dat losstaat van overheidssubsidie voor een vast tarief van €340 euro exclusief btw.  Vraag hiernaar via het contactfromulier.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. 


 
 
 
Opbellen
E-mail