Gratis Loopbaan Coaching voor praktisch opgeleiden

Ga je elke dag met plezier naar je werk? Word je nog uitgedaagd in je huidige baan? Of droom je juist van een andere baan waarbij je het volledig over een andere boeg gooit? Een loopbaanadviseur helpt om antwoord te geven op deze en andere werkgerelateerde vragen. Is je hoogst genoten opleiding MBO niveau 2, dan kan je vanaf 1 april een gratis loopbaanadviestraject t.w.v. € 700,- volgen bij een erkend loopbaanadviseur.


Wat is STAP ontwikkeladvies?


STAP staat voor STimulans Arbeidsmarkt Positie. Het is een subsidieregeling waarmee de overheid mensen helpt die zich willen ontwikkelen om hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

Naast de subsidieregeling voor scholing, het zogenoemde STAP-budget, is er nu een tweede regeling in het leven geroepen: het STAP ontwikkeladvies. Minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hiervoor een subsidiebedrag van 12 miljoen euro beschikbaar voor 15.000 kosteloze ontwikkeladviezen.


Voor wie is het STAP ontwikkeladvies?


Het STAP ontwikkeladvies is voor iedereen met als hoogst genoten opleiding:

 • Basisonderwijs
 • Vmbo
 • MBO-1 / MBO entree
 • MBO-2
 • Of mensen die geen opleiding hebben afgerond

Heb je een havo- of vwo-opleiding afgerond? Dan kun je geen gebruik maken van deze regeling.


Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden:


 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je bent burger van de EU of een familielid van een burger van de EU.
 • Je bent in de afgelopen twee jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest voor de volksverzekeringen.

Waarom kun je een STAP ontwikkeladvies aanvragen?


Het is gebleken dat deze groepen weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing.

Een ontwikkeladvies bij een erkend loopbaanadviseur ondersteunt je bij de oriëntatie op een kansrijke loopbaan en helpt je bij het in kaart brengen van je arbeidsmarktpositie.

Het STAP ontwikkeladvies helpt ook in de aanloop naar het volgen van scholing en een eventuele aanvraag van het STAP-budget. De aanvraag van STAP-budget na een afgerond ontwikkeladviestraject is echter geen voorwaarde. Het uitgangspunt is uitsluitend dat het ondersteunend moet zijn.


Wanneer kun je het gratis ontwikkeladvies aanvragen?


Vanaf 1 april kun je het gratis ontwikkeladvies aanvragen bij een erkend loopbaanadviseur. Het is belangrijk dat je er op tijd bij bent. Er geldt namelijk een maximum van 15.000 registraties. Dat lijkt veel, maar bij andere tijdelijke subsidieregelingen, zoals NL leert door, hebben we gezien dat de subsidiepot snel leeg is. De verwachting is dat dit ook nu het geval zal zijn.


Hoe ziet een STAP ontwikkeladvies eruit? 


Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan een STAP ontwikkeladvies:

 1. Je doet eerst een intake en arbeidsmarktscan om te kijken waar je nu staat.   
 2. Het adviestraject moet uit meerdere adviesgesprekken bestaan van in totaal minimaal 4 uur.     
 3. Het traject moet worden begeleid door een onafhankelijke en professionele loopbaanadviseur.
 4. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en opleidingsmogelijkheden.


Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor aanvragers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de administratieve afhandeling ervan via de loopbaanadviseur.


Hoe kun je gebruik maken van de regeling?  


Heel simpel, neem contact met me op en ik regel alles voor je.